ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060102
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  060102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADKANOONSCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านขนุน
ตำบล :
  วังแซ้ม
อำเภอ :
  มะขาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22150
โทรศัพท์ :
  039411202
โทรสาร :
  039411202
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2470
อีเมล์ :
  wadkhanoonschool@kanoon.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.วังแซ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 22:14:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)


นายพงศกร ครองศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2