ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสลุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060108
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  060108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสลุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsalut
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองสลุด
ตำบล :
  ปัถวี
อำเภอ :
  มะขาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22150
โทรศัพท์ :
  039480782
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  bannongsalut@obec.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  368
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปัถวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:23:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสลุด


นางพิชญา เบี้ยแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสลุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2