ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060114
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  060114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattahuawaen school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าหัวแหวน
ตำบล :
  ปากน้ำแหลมสิงห์
อำเภอ :
  แหลมสิงห์
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22130
โทรศัพท์ :
  039499313
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มีนาคม 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากน้ำแหลมสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:32:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา)


นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2