ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060131
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  060131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhlongyai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านปากคลอง
ตำบล :
  เกาะเปริด
อำเภอ :
  แหลมสิงห์
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22130
โทรศัพท์ :
  039460738
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  bankhlongyai.laemsing@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เกาะเปริด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:18:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่


นายพรศิษฎ์ คำรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2