ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060141
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  060141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  โป่งน้ำร้อน
อำเภอ :
  โป่งน้ำร้อน
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22140
โทรศัพท์ :
  039480013
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พุทธศักราช 2489
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งน้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 17:41:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่


นางสาวปิยนุช แสงนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2