ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060152
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  060152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  หนองตาคง
อำเภอ :
  โป่งน้ำร้อน
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22140
โทรศัพท์ :
  039326140
โทรสาร :
  039496025
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 ตุลาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  banpho117@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาคง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:10:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์


นายพัชรวัฒน์ วิสุทธิแพทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2