ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจางวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060155
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  060155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจางวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjangwang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านจางวาง
ตำบล :
  หนองตาคง
อำเภอ :
  โป่งน้ำร้อน
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22140
โทรศัพท์ :
  039447990
โทรสาร :
  039447990
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2495
อีเมล์ :
  wilnar2711@obecmail.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาคง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:31:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจางวาง


นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2