ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060158
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  060158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Klong Bon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคลองบอน
ตำบล :
  หนองตาคง
อำเภอ :
  โป่งน้ำร้อน
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาคง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:44:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองบอน


นายอำนาจ ชยางคานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2