ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060160
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020093
รหัส Obec 6 หลัก :
  060160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSAMRONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสำโรง
ตำบล :
  ทรายขาว
อำเภอ :
  สอยดาว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22180
โทรศัพท์ :
  039383051
โทรสาร :
  039383051
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2439
อีเมล์ :
  watsamrongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สอยดาวใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:47:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสำโรง


นางสาวสุวรรณี เจริญนาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2