ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060161
รหัส Smis 8 หลัก :
  22020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  060161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังวาลย์วิทย์ 6
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sangvanwit6
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังยาว
ตำบล :
  ทรายขาว
อำเภอ :
  สอยดาว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22180
โทรศัพท์ :
  039393909
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2509
อีเมล์ :
  sangvanwit6@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานสอยดาวใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:48:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6


นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2