ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินจำปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060184
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  060184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินจำปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannoenchampa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเนินจำปา
ตำบล :
  พวา
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  0 3946 0992
โทรสาร :
  0 3946 0992
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  bannoenchampa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10:32:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินจำปา


นางสาวรายา ปัญจมานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจำปา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2