ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060192
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  060192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกวัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhokwad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกวัด
ตำบล :
  ขุนซ่อง
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  0631907352
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2521
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   10 พลังแก่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนซ่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2562 เวลา 13:22:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกวัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2