ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองแหวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060195
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  060195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองแหวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongwaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองแหวน
ตำบล :
  กระแจะ
อำเภอ :
  นายายอาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -3939-8095
โทรสาร :
  0-3939-8095
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1กันยายน 2572
อีเมล์ :
  NW.Thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08:03:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองแหวน


นายปราโมทย์ อุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแหวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2