ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060202
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  060202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วงกระแจะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuangkrajae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านปากทางหนองแหวน
ตำบล :
  วังโตนด
อำเภอ :
  นายายอาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -3949-1583
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2502
อีเมล์ :
  hkjschool94@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8 นายายอามก้าวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโตนด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10:10:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ


นายณัฐวุฒิ รสชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2