ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060229
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  060229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BENCHAMARRACHUTHIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  วัดใหม่
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3931-1170
โทรสาร :
  039313555
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กันยายน 2454
อีเมล์ :
  chan.benja@bj.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตทับทิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จันทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:05:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี


นายสุวรรณ ทวีผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2