ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรียานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060230
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  060230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรียานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SIYANUSON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน
ตำบล :
  วัดใหม่
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3931-1225
โทรสาร :
  039301691
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  siyanuson2010@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตมรกต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบจ. จันทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรียานุสรณ์


นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2