ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางกะจะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060231
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  060231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางกะจะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangkaja
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางกะจะ
ตำบล :
  บางกะจะ
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3939-1241
โทรสาร :
  039391699
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  bangkaja.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางกะจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:42:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางกะจะ


นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะจะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2