ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060232
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  060232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Benjamanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  ตลาด
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  039325990
โทรสาร :
  039328635
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 ก.พ.2535
อีเมล์ :
  bms_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จันทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์


นายเสนอ นวนกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2