ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060233
รหัส Smis 8 หลัก :
  22022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  060233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขลุงรัชดาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khlungratchadapisake
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน47
ตำบล :
  วันยาว
อำเภอ :
  ขลุง
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22110
โทรศัพท์ :
  039441789
โทรสาร :
  039442595
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9/06/2514
อีเมล์ :
  sarabunkrp@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวันยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13:31:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก


นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2