ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060235
รหัส Smis 8 หลัก :
  22022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  060235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตกพรมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tokpromwitthayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเพกา
ตำบล :
  ตกพรม
อำเภอ :
  ขลุง
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22110
โทรศัพท์ :
  039492037
โทรสาร :
  039492036
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  tokpromwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบุษราคัม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตกพรม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:11:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร


นางนฤมล กงกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2