ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060236
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  060236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thamai Phun Sawat Rat Nukul School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  ท่าใหม่
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22120
โทรศัพท์ :
  0 -3943-1341
โทรสาร :
  039431210
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2460
อีเมล์ :
  punsawat.pr@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 18:58:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล


ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2