ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060237
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  060237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRIRATRADNUKHROH
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองคล้า
ตำบล :
  ทุ่งเบญจา
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  0 -3939-5260
โทรสาร :
  0-3943-7218
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  sirut-2009@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหนองคล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 16:09:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์


นายปรัชญ์ รอดระหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2