ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060238
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  060238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมวัดเขาสุกิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayomwatkhaosukim
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านเขาสุกิม
ตำบล :
  เขาบายศรี
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22120
โทรศัพท์ :
  0-3949-5263
โทรสาร :
  0-3949-5263
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  khaosukim_sch@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาบายศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:25:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม


นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2