ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060239
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  060239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะพานเลือกวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sapanluakwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านทุ่งใหญ่
ตำบล :
  ทุ่งเบญจา
อำเภอ :
  ท่าใหม่
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22170
โทรศัพท์ :
  039480355
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2540
อีเมล์ :
  sapanluakwit@splw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งเบญจา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10:54:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม


นายจรุณ ประสงค์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2