ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060240
รหัส Smis 8 หลัก :
  22022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  060240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pongnamronwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน-
ตำบล :
  ทับไทร
อำเภอ :
  โป่งน้ำร้อน
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22140
โทรศัพท์ :
  039447020
โทรสาร :
  039447020
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  prk_school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตทับทิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งน้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:45:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม


นายทองขาน บุญลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2