ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060241
รหัส Smis 8 หลัก :
  22022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  060241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองตาคงพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtakongpittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน
ตำบล :
  หนองตาคง
อำเภอ :
  โป่งน้ำร้อน
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22140
โทรศัพท์ :
  039496030
โทรสาร :
  039496030
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/05/2528
อีเมล์ :
  ntkpsc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตทับทิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาคง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:42:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร


นายชานนท์ ปานเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2