ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060242
รหัส Smis 8 หลัก :
  22022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  060242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เครือหวายวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kruewaiwitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเครือหวาย
ตำบล :
  โป่งน้ำร้อน
อำเภอ :
  โป่งน้ำร้อน
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22140
โทรศัพท์ :
  039460109
โทรสาร :
  039460109
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/01/2542
อีเมล์ :
  kws@kruewai.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โป่งน้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:12:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม


นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2