ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060243
รหัส Smis 8 หลัก :
  22022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  060243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มะขามสรรเสริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  makhamsansern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  มะขาม
อำเภอ :
  มะขาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22150
โทรศัพท์ :
  039389025
โทรสาร :
  039389025
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/01/2518
อีเมล์ :
  makhamschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตทับทิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะขามเมืองใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:54:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ


นายสุพร พงศ์วิฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2