ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060245
รหัส Smis 8 หลัก :
  22022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  060245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แหลมสิงห์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  laemsingwittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน53
ตำบล :
  พลิ้ว
อำเภอ :
  แหลมสิงห์
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22190
โทรศัพท์ :
  039434135
โทรสาร :
  039434135
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  laemsing.chool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พลิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:29:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม


นางสาวมะลิ บุญคู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2