ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060247
รหัส Smis 8 หลัก :
  22022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  060247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งขนานวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THUNGKHANANWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งขนาน
ตำบล :
  ทุ่งขนาน
อำเภอ :
  สอยดาว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22180
โทรศัพท์ :
  039497546
โทรสาร :
  039497547
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2529
อีเมล์ :
  tkwit2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งขนาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14:59:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา


นางสาวกรกนก ดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2