ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060248
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  060248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แก่งหางแมวพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaenghangmaew Pittayakarh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  แก่งหางแมว
อำเภอ :
  แก่งหางแมว
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  0 -3930-8109
โทรสาร :
  039308273
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  KMPWEB@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตไพลิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งหางแมว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:51:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร


นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2