ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060249
รหัส Smis 8 หลัก :
  22012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  060249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นายายอามพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAYAIAMPITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน40/1
ตำบล :
  นายายอาม
อำเภอ :
  นายายอาม
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22160
โทรศัพท์ :
  0 -3949-1061-6
โทรสาร :
  039491062
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  nya@nya.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นายายอาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:56:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม


ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายายอามพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2