ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060251
รหัส Smis 8 หลัก :
  22022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  060251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คิชฌกูฏวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kitchakudwittayaschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านคลองกะทิง
ตำบล :
  พลวง
อำเภอ :
  เขาคิชฌกูฏ
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22210
โทรศัพท์ :
  039309099
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  kkwschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 18:19:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา


นางสาวกมลวรรณ อนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2