ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองพลูวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060252
รหัส Smis 8 หลัก :
  22022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  060252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองพลูวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klongplu Wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองพลู
ตำบล :
  คลองพลู
อำเภอ :
  เขาคิชฌกูฏ
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22210
โทรศัพท์ :
  039493547
โทรสาร :
  039-493546
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤศจิกายน 2534
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตมรกต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองพลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองพลูวิทยา


นางสาวสายพิณ พิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพลูวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2