ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150018
รหัส Smis 8 หลัก :
  23010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  150018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkireewiharn(Somdej Phrawannarat Auppatham)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชำราก
ตำบล :
  ชำราก
อำเภอ :
  เมืองตราด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  039517026
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2445
อีเมล์ :
  watkiriwiharn@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชำราก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:43:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)


นางสาวธิดา เมฆวะทัต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2