ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150119
รหัส Smis 8 หลัก :
  23010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  012001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะช้างวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOHCHANGWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองสน
ตำบล :
  เกาะช้าง
อำเภอ :
  เกาะช้าง
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23170
โทรศัพท์ :
  039510591
โทรสาร :
  039510591
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2515
อีเมล์ :
  Klongson_tr@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  160 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:03:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม


นายสุรเกียรติ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2