ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตราษตระการคุณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150122
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  150122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตราษตระการคุณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trattrakarnkhun School Trat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเนินตาแมว
ตำบล :
  วังกระแจะ
อำเภอ :
  เมืองตราด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  039511151
โทรสาร :
  039522712
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มกราคม 2442
อีเมล์ :
  tk_schooltrad@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังกระแจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 17:39:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตราษตระการคุณ


นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2