ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150123
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  150123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีประเสริฐศิลป์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SATREEPRASERTSIN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  วังกระแจะ
อำเภอ :
  เมืองตราด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  039511209
โทรสาร :
  039531986
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/06/2479
อีเมล์ :
  school@streetrat.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 12:18:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์


นางสุภาวดี อายุเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2