ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150124
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  150124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tratsansernwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  วังกระแจะ
อำเภอ :
  เมืองตราด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  039511251
โทรสาร :
  039520155
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑ มิถุนายน ๒๕๐๒
อีเมล์ :
  ts_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 16:50:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม


นายประวิทย์ นิยมนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2