ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150126
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  150126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาน้อยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khownoiwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเขาน้อย
ตำบล :
  ห้วยแร้ง
อำเภอ :
  เมืองตราด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  0944489914
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/03/2535
อีเมล์ :
  khownoiwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  87 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:32:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม


นายประธาน ทวีผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2