ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150127
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  150127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ่าวใหญ่พิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Aowyaipittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านอ่าวใหญ่
ตำบล :
  อ่าวใหญ่
อำเภอ :
  เมืองตราด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  039610388
โทรสาร :
  039610388
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ธันวาคม 2534
อีเมล์ :
  Aowyaipittayakarn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่าวใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10:49:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร


นางสาวเบญจณี บุญอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2