ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150128
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  150128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เนินทรายวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Noensaiwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโพรงตะเฆ่
ตำบล :
  เนินทราย
อำเภอ :
  เมืองตราด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  039510872
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2540
อีเมล์ :
  noensaiwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:31:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม


นางสาวสิริมา ใจเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2