ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150129
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  150129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองใหญ่วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongyaiwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน
ตำบล :
  คลองใหญ่
อำเภอ :
  คลองใหญ่
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23110
โทรศัพท์ :
  039581192
โทรสาร :
  039581192
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  klongyai@ky.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:16:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม


นายสำเนา บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2