ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150130
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  150130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaosamingwitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทุ่งห้าวา
ตำบล :
  เขาสมิง
อำเภอ :
  เขาสมิง
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23130
โทรศัพท์ :
  039619095
โทรสาร :
  039619095
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   14 มิถุนายน พ.ศ.2516
อีเมล์ :
   khaosaming@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาสมิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:20:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์


นายพรชัย คำรพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2