ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150131
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  150131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Satowitthayakhom Rachamangklabhisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตกตัก
ตำบล :
  สะตอ
อำเภอ :
  เขาสมิง
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23150
โทรศัพท์ :
  039501042
โทรสาร :
  039501042
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2533
อีเมล์ :
  satowit_tr@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะตอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:09:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายถนอม ทินกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2