ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประณีตวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150132
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  150132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประณีตวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  paneetwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตลุง
ตำบล :
  ประณีต
อำเภอ :
  เขาสมิง
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23150
โทรศัพท์ :
  039570016
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  paneetwit@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประณีต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 11:49:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประณีตวิทยาคม


นายคมสัน ณ รังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนประณีตวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2