ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150133
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  150133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ่อไร่วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BoRaiWitTaYakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตากแว้งบน
ตำบล :
  บ่อพลอย
อำเภอ :
  บ่อไร่
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23140
โทรศัพท์ :
  039591043
โทรสาร :
  039591043
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2519
อีเมล์ :
  boraiwit@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  0
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:05:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม


นายรักพงศ์ จุลเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2