ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150134
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  150134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองบอนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbonwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเนินพัฒนา
ตำบล :
  หนองบอน
อำเภอ :
  บ่อไร่
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23140
โทรศัพท์ :
  039610954
โทรสาร :
  039545334
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2530
อีเมล์ :
  nongbonwit33@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:20:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม


นางสุกัญญา กูลนรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2