ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150136
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  150136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แหลมงอบวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laemngobwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแหลมงอบ
ตำบล :
  แหลมงอบ
อำเภอ :
  แหลมงอบ
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23120
โทรศัพท์ :
  039597020
โทรสาร :
  039597020
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 25 เมษายน 2517
อีเมล์ :
  laemngob@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมงอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:58:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม


นายมานพ บุญสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2