ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1023150137
รหัส Smis 8 หลัก :
  23012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  150137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะกูดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kohkoodwittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองหินดำ
ตำบล :
  เกาะกูด
อำเภอ :
  เกาะกูด
จังหวัด :
  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :
  23000
โทรศัพท์ :
  0923324366
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มีนาคม 2535
อีเมล์ :
  kohkoodwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะกูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  170 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15:31:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม


นางสาวธนพร วังเรียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2